MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Ostatni szkolny dzień

test

90
Nadszedł czas pożegnania kolejnych absolwentów naszej szkoły. To okazja do podsumowania pracy w ciągu czterech lat nauki, do refleksji i zadumy. Pani dyrektor Halina Leszczyńska nagrodziła wyróżniających się uczniów:
• Absolwentów, którzy wyróżnili się spośród innych bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, udziałem w licznych konkursach i olimpiadach uwieńczonym sukcesami, współorganizowaniem uroczystości szkolnych, aktywną działalnością w Samorządzie Uczniowskim, reprezentowaniem szkoły w poczcie sztandarowym i inną aktywnością szkolną
-IVTA:
1. Maria Magdalena Zgiet
2. Kamil Adam Porzeziński
-IVTR:
1. Łukasz Piekutowski
2. Wojciech Plichta
-IVTŻ:
1. Anna Marczuk
2. Jerzy mazur
3. Kamil Jankowski
4. Anna Topczewska
5. Łukasz Goliński
6. Anna Walicka
7. Anita Kowalczuk
8. Michał Glinko
9. Paulina Sopek
10. Monika Radziszewska
11. Monika Żero
12. Dominik Wasilewski
Mateusz Czapkowski
• Wyróżnieni nagrodą czwartoklasiści z tytułu OW i UR:
1. Kamil Adam Porzeziński –zajął I miejsce w bloku produkcja zwierzęca OW i UR
2. Łukasz Piekutowski- zajął III miejsce w bloku produkcja zwierzęca OW i UR
• Dyplomy oraz nagrody przyznane przez Marszałka Województwa Podlaskiego otrzymali:
1. Kamil Adam Porzeziński – wielokrotny laureatowi olimpiad rolniczych szczebla okręgowego i centralnego
2. Maciej Kazimierz Ślósarz – za najlepszy wynik najmłodszego uczestnika XL edycji OW i UR
• Wyróżniających się sportowcy odebrali pamiątkowe statuetki
• Krwiodawcy otrzymali podziękowania i dyplomy od Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
• Członkowie zespołu wokalnego otrzymali statuetki za aktywną działalność w Zespole Wokalnym,, SEPTYMA "
• Za całokształt szkolnego funkcjonowania na przestrzeni czterech lat, czyli Nagrodę Dyrektora Szkoły, otrzymała Maria Magda Zgiet.
• Rodzice z rąk pani dyrektor pani Haliny Leszczyńskiej otrzymali listy gratulacyjne.

Absolwenci podziękowali swoim wychowawcom, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom za trud włożony w kształcenie i wychowanie
Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich oraz zespół muzyczny,, Septyma" pod kierunkiem pani Teresy Snarskiej, Leszka Sobolewskiego, oraz Tomasza Paducha. Miłym akcentem były niespodzianki przygotowane przez młodszych kolegów i koleżanki oraz wspólne pamiątkowe zdjęcia.
Po zakończonej uroczystości odbyło się ostatnie spotkanie z wychowawcami.
Absolwentom życzymy wszelkiej pomyślności, mądrego wyboru dalszych ścieżek życiowych,
by jak najwięcej Waszych marzeń się spełniło.

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15