MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

W badaniach struktury gospodarstw rolnych wybieramy metodę CAWI/CAII

test

99W dniu 18 maja 2016 roku uczestniczyliśmy - klasa II technikum agrobiznesu i klasa II technikum rolniczego - w 2 godzinnym spotkaniu z pracownikami GUS z Białymstoku.

 

100
Cieszymy się, że mogliśmy skorzystać z wykładów podczas których dowiedzieliśmy się:

  •  jakie informacje i w jaki sposób można odnaleźć na portalu informacyjnym GUS,
  •  jaka jest organizacja badań statystycznych: co jest ich przedmiotem oraz jaka jest ich cykliczność,
  •  jaki jest aktualny program badań statystyki publicznej,
  •  jaki będzie przebieg badań struktury gospodarstw rolnych, który przeprowadzany jest w Polsce i pozostałych krajach UE w bieżącym roku kalendarzowym.

Wykładowcy przekonali nas, że przekazując dane do spisu rolnego warto skorzystać z metody CAWI/CAII, która polega na samodzielnym wypełnieniu formularza ankietowego przez Internet.

101

Uczestnicy spotkania: Marta Jackowiak;
Katarzyna Żochowska; Patryk Malec;
Hubert Radziszewski

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15