MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Gra terenowa „Śladami twórczości Sienkiewicza”

test

1021 czerwca 2016 r. na terenie parku szkolnego rozegrano grę terenową, której przewodnim motywem było hasło - „Śladami twórczości Sienkiewicza".
Celem gry było przybliżenie młodzieży twórczości Henryka Sienkiewicza i włączenie się w obchody Roku Sienkiewiczowskiego, popularyzacja literatury, rozszerzenie oferty kulturalnej biblioteki szkolnej ZS CKR w Rudce oraz kształtowanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa literackiego i kulturowego.
Uczniowie zorganizowani w 3-osobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy pokonali wyznaczoną przez organizatorów trasę i wykonali szereg zadań. Ilość zebranych punktów decydowała o końcowej klasyfikacji.
Gra rozpoczęła się przed wejściem głównym do budynku szkoły. Drużyny reprezentujące poszczególne klasy ( 6 drużyn) wylosowały nazwę i numer trasy.
Następnie uczestnicy rozpoczęli grę i udali się do wyznaczonych przez organizatorów punktów kontaktowych. Wyznaczone trasy marszruty pokonywały drużyny Skrzetuskich, Wołodyjowskich, Kmiciców, Billewiczów, Tarkowskich i Skawińskich. W ten sposób nawiązano na wstępie gry do twórczości naszego pierwszego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – Henryka Sienkiewicza.
Również utworzone na potrzeby gry terenowej punkty kontaktowe tematyką przygotowanych dla uczestników zadań nawiązywały do najbardziej znanych dzieł Mistrza. Tak więc na trasie uczniowie spotkali bohaterów „Krzyżaków", Trylogii („Ogniem i mieczem", „Potop", „Pan Wołodyjowski"), „Quo Vadis", „Latarnika" oraz „W pustyni i w puszczy". Uczestnicy rozwiązując rebusy musieli wykazać się znajomością treści utworów H. Sienkiewicza. W każdym punkcie kontaktowym czekał na nich fragment dzieła Pisarza, który trzeba było pięknie przeczytać. Wszyscy uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniem polegającym na układaniu na czas puzzli o tematyce nawiązującej do twórczości Sienkiewicza. Organizatorzy przygotowali także zadania zręcznościowe, które odnosiły się do treści niektórych najbardziej znanych dzieł naszego Noblisty. Było więc zaplatanie warkocza Heleny, celowanie rzutkami do tarczy ( zamiast strzelania z łuku), malowanie pawia, rzeźbienie w plastelinie postaci słonia, łowienie ryb (motyw ewangeliczny), recytacja Inwokacji do „Pana Tadeusza" czy też przyrządzenie i konsumpcja sałatki z dodatkiem ziół, o których rozprawiał pan Zagłoba.
Na podsumowaniu gry terenowej wszyscy uczestnicy i obserwatorzy spotkali się nad stawem, gdzie zwykle organizowane są ogniska integracyjne. Tu drużyny musiały zmierzyć się z jeszcze jednym zadaniem. Polegało ono na wspólnym zaśpiewaniu „Pieśni o Małym Rycerzu".
Następnie wszyscy zebrani uczniowie i nauczyciele przeczytali fragment „Potopu" H. Sienkiewicza. W ten sposób został ustanowiony rekord szkoły we wspólnym czytaniu.
W dalszej kolejności ogłoszono wyniki gry terenowej i zostały wręczone zwycięskiej drużynie nagrody oraz okolicznościowe dyplomy wszystkim uczestnikom. W grze terenowej „Śladami twórczości Sienkiewicza" zwyciężyła drużyna reprezentująca klasę III TŻ.
Pani dyrektor Halina Leszczyńska podsumowała przeprowadzoną grę i złożyła uczniom życzenia z okazji przypadającego 1 czerwca Dnia Dziecka.
Spotkanie zakończyło się piknikiem. Panie kucharki zaserwowały zebranym kiełbaski z grilla.
Pomysłodawcami i koordynatorami pierwszej gry terenowej byli nauczyciele:
Joanna Nietupska i Jarosław Bobel.

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15