MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Udział w międzynarodowej konferencji historycznej w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

test

106Uczniowie kl. I TŻ pod opieką nauczyciela historii wzięli udział 2 czerwca 2016 r. w międzynarodowej konferencji historycznej „ Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku". Konferencja odbyła się w dn. 2-3 czerwca 2016 r. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

107
Możliwość wysłuchania naukowych referatów wygłaszanych w różnych językach była dla uczniów interesującym i pouczającym doświadczeniem. Mogli również obserwować dyskusję naukowców z różnych krajów.

108
Uczniowie zwiedzili także czasową wystawę „Zaścianek i dwór. Dwie ścieżki archiwalne – Dzieje zaścianka Kisieliny Żmichy i ziemiańskiej rodziny Wolińskich w świetle archiwów rodzinnych".

109Wizyta w ciechanowieckim muzeum była kolejną okazją do spaceru po pięknie skomponowanym skansenie prezentującym bogactwo dorobku kulturowego polskiej wsi.

110

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15