MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej Szkół Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

test

32„ Polska znaczyć tyle będzie, ile jej nauka i kultura"


13. października 2016r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie nauczyciele, pracownicy i dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uroczyście obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.

Rangi temu świętowaniu przydawali zacni gospodarze tego spotkania i miejsca - Podsekretarz Stanu w MRiRW, p. Rafał Romanowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej – p. Robert Jakubik, Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej – p. Zbigniew Filipkowski oraz Zastępca Dyrektora - p. Andrzej Bieńkowski. Uroczystość prowadziła p. Teresa Zientala, Naczelnik Wydziału Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego, a wspierali ją w tym główni wizytatorzy tegoż wydziału.
Nauczyciele mianowani złożyli w tym dniu ślubowanie, wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego. Były też piękne podsumowania, serdeczne życzenia, nagrody, medale, odznaczenia
i wyróżnienia, a wśród tego wszystkiego... swoje miejsce znalazł ZSCKR w Rudce. Z rąk Wiceministra Rafała Romanowskiego akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego miała zaszczyt odebrać p. Mirosława Barwińska – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, natomiast p. Dyrektor Halina Leszczyńska otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
Uroczystego charakteru spotkania dopełnił piękny występ młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
Wszystkim wyróżnionym medalami, odznakami i nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie gratulujemy...

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15