MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

,,Jeszcze Polska nie zginęła”-Święto Niepodległości

test

42W przeddzień Święta Niepodległości uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły uczcili To najważniejsze dla każdego Polaka święto.

Już od rana uczennice z klasy pierwszej technikum żywienia przypinały biało-czerwone wstążeczki. Następnie odbyła się uroczysta akademia z udziałem Pocztu Sztandarowego. Pani Dyrektor w okolicznościowym przemówieniu nawiązała do wydarzeń z 11 listopada 1918 roku oraz podkreślała wagę tych wydarzeń w historii i znaczenie wolności dla każdego człowieka. Uczniowie w montażu słowno-muzycznym przedstawili najważniejsze wydarzenia od czasu utraty niepodległości do chwili jej odzyskania. Dopełnieniem słów była okolicznościowa dekoracja. 11listopada 2016r Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce oraz nauczyciele i uczniowie wraz z Panią Dyrektor Haliną Leszczyńską na czele wzięli udział w Mszy Świętej za Ojczyznę. Podczas mszy dziękowaliśmy za tych, którzy wywalczyli nam wolność. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny ukazujący niełatwą drogę do wolności, poprzedzony wystąpieniem pana Wójta Gminy Rudka Andrzeja Anusiewicza. Na zakończenie uroczystości zebrani przeszli pod pomnik-Krzyż Sybiraka, by złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze.

galeriafoto

 

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15