MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

”Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”2016

test

43To już kolejny raz w naszej szkole pracownicy KRUS i OIP przeprowadzili test konkursowy, sprawdzający wiedzę na temat ,, Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym"

wśród młodzieży kl.IV Technikum Rolniczego i Technikum Agrobiznesu. Spośród młodzieży dwóch klas został wytypowany jeden uczeń, który zdobył największą ilość punktów z testu i został zakwalifikowany do reprezentowania naszej szkoły podczas finału wojewódzkiego. Naszą szkołę na szczeblu wojewódzkim reprezentował będzie uczeń kl. IV Technikum Kamil Jabłoński. Gratulujemy i życzymy sukcesów.

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15