MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” - złota reguła etyczna

test

45

Choć sens stwierdzenia: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe" wydaje się oczywisty
i dla wszystkich zrozumiały, to zbyt często zachowanie uczniów godzi w tę społeczną zasadę. Bywa, że młody człowiek nie zawsze „włącza" swoją ocenę moralną i podejmuje działania nawet wtedy, gdy łamią one społecznie akceptowane normy i ...prawo.

Realizując zapisy Szkolnego Programu Profilaktyki, uczniowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych, których celem było zwrócenie uwagi, jak łatwo przekroczyć cienką granicę i stać się sprawcą cyberprzemocy ( w tym stalkingu). Spotkania prowadził pracownik Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim zajmujący się prewencją kryminalną. Omówione zostały zagrożenia płynące z użytkowania Internetu i telefonów komórkowych, jednocześnie przypomniano młodzieży zasady odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

Młodzież dowiedziała się, że do form określanych jako cyberprzemoc zalicza się między innymi:

  •  wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,
  •  robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,
  •  publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,
  •  podszywanie się pod kogoś w sieci.

46W trakcie spotkania dużo uwagi poświęcono ofiarom cyberprzemocy – prowadząca przytoczyła przykłady skutków doświadczania przemocy w sieci, podkreślając przy tym bardzo mocno wagę poszanowania nie tylko własnej, ale i cudzej prywatności.

47

Duży nacisk położyła na fakt, że uczniowie muszą mieć świadomość możliwych konsekwencji prawnych, dopuszczając się aktów cyberprzemocy.
Uczniowie dowiedzieli się, że działania związane z cyberprzemocą wypełniają znamiona takich przestępstw z kodeksu karnego, jak: zniewaga (art. 216 k.k.), zniesławienie (art. 212 k.k.), włamanie (art. 267 i 268a k.k.), groźby (art. 190 i 191 k.k.).
Wiedzą już także, że nowelizacja ustawy Kodeks karny stworzyła instrument ochrony prawnej przeciwko przestępstwu uporczywego nękania tzw. stalkingowi (przemoc emocjonalna). Zgodnie z dodanym do Kodeksu karnego art. 190a § 1 k.k., za uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, wzbudzając przy tym uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, lub za istotne naruszenie prywatności, będzie groziła kara pozbawienia wolności do lat 3.
Nowe regulacje dotyczą również wykorzystywania wizerunku poszkodowanego lub jego danych osobowych w celu wyrządzenia szkód majątkowych (art. 190a § 2 k.k.). Nie muszą być to zachowania powtarzające się systematycznie. Mogą to być pojedyncze czynności, takie jak np.:

  •  utworzenie na facebook'u, naszej klasie czy innym portalu społecznościowym konta osoby bez jej zgody i wiedzy,
  •  umieszczenie w sieci wizerunku osób poszkodowanych,
  •  dodawanie komentarzy na ich temat na różnego rodzaju forach bądź portalach społecznościowych,
  •  zamawianie na koszt ofiary towarów czy usług, np. na Allegro.

Osobie, która dopuści się wyżej wymienionych czynów, będzie również groziła kara pozbawienia wolności do lat trzech.
Natomiast, jeżeli następstwem czynu określonego § 1 lub § 2 znowelizowanego art. 190a k.k. jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Warsztaty pokazały, że ogólne pojęcie cyberprzemocy i stalkingu znane jest wszystkim uczniom. Być może nie wszyscy zdawali sobie sprawę, że ich zachowania w sieci czasami „zahaczają" o cyberprzemoc, ale zupełnym zaskoczeniem mogła być informacja, że nie jesteśmy w sieci anonimowi. Złamanie przekonania o anonimowości oraz informacja, że materiał raz wrzucony do sieci „żyje" w niej - bywa, że wiecznie – pozwoli uczniom rozważniej i bezpieczniej używać nowych technologii. Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniom uczniowie zdali sobie sprawę, jak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy, aby „nie czynić drugiemu tego, co nam samym jest niemiłe" -

Tego samego dnia z młodzieżą spotkał się również pracownik Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Młodszy brygadier Marek Sawicki uwrażliwił uczniów na zagrożenia płynące z nieodpowiedniego ogrzewania domów oraz źle funkcjonującej instalacji kominowej i wentylacyjnej. Duże wrażenie na uczniach wywarł film edukacyjny „Cichy zabójca",
w którym bardzo sugestywnie zostały ukazane skutki nierozwagi, czasami wręcz ludzkiej lekkomyślności. Zarówno przekaz słowny prowadzącego, jak i fabularyzowany dokument zakończyły się apelem do uczniów o zachowanie ostrożności podczas korzystania z urządzeń grzewczych.

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15