MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

„Nie ufaj bezGRANICznie”.

test

55W środę uczniowie klas IV spotkali się z pracownikami Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii profilaktycznej „Nie ufaj bezGRANICznie". Celem kampanii jest minimalizowanie zjawiska handlu ludźmi oraz uświadomienie młodzieży, w jaki sposób unikać zagrożeń związanych z pracą poza granicami kraju.
Uczniowie dowiedzieli się między innymi, w jaki sposób bezpiecznie szukać zatrudnienia i na co należy zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę o pracę. Prowadzący spotkanie przedstawili również wskazówki, jakich sytuacji wystrzegać się podczas pobytu za granicą, by uniknąć niebezpieczeństw z nimi związanych oraz jak postąpić w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń. Przyjęta formuła spotkania pozwoliła niektórym uczniom podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z organizacją wyjazdu i pobytem za granicą.
Wiemy, że po spotkaniach młodzież wyszła z wiedzą, że handel ludźmi to wieloaspektowy problem, którego ofiarą poprzez podstęp, oszustwo, groźbę czy użycie siły może stać się każdy. Na pewno więc wezmą do serca apel prowadzących i nasze nauczycielskie „przypominanie" o zachowaniu ostrożności w każdej sytuacji, a wyjeżdżając za granicę szczególnie wzmogą czujność.

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15