MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Ostatni szkolny dzwonek ...

test

134„Skoro nie można się cofnąć,
trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód”
Paulo Coelho

W piątek 28. kwietnia, po czterech latach nauki, swoją historię budowaną            w ZSCKR im. K. Kluka zakończyli uczniowie klas czwartych.

W tym uroczystym wydarzeniu uczestniczyli goście i przyjaciele szkoły:              ks. Proboszcz Andrzej Kiersnowski, p. Andrzej Anusiewicz Wójt Gminy Rudka, p. Tomasz Paduch Dyrektor GOK w Szepietowie oraz panie Małgorzata Mirończuk i Dorota Łempicka – przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Rodziców. Ogromną radość sprawiła wszystkim obecność wielu rodziców abiturientów.
    Dyrektor Szkoły Halina Leszczyńska w słowach pożegnania podziękowała młodzieży za jej wkład w kształtowanie szkolnej codzienności. Podkreśliła, że zakończył się pewien etap w ich życiu i nadszedł czas na podejmowanie dojrzałych decyzji, z których pierwszy sprawdzian nastąpi już w majowe dni. Pani Dyrektor życzyła absolwentom powodzenia na najważniejszym egzaminie z dorosłości oraz sukcesów życiowych i zawodowych. Skierowała także słowa podziękowania do wychowawców i nauczycieli za ich ogromny wkład pracy
w nauczanie i wychowanie młodzieży.
    Głos zabrali również pan wójt i ks. proboszcz, którzy z dużą dozą humoru wspominali swoje szkolne lata. Gratulując abiturientom ukończenia szkoły, życzyli im powodzenia na egzaminach maturalnych, szczęśliwych życiowych wyborów, a gronu pedagogicznemu złożyli podziękowania za trud nauczania młodych ludzi.
    Szczególnym momentem uroczystości było wręczanie świadectw                     z wyróżnieniem oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w konkursach                   i olimpiadach przedmiotowych. Uhonorowani zostali także absolwenci pracujący z ogromnym zaangażowaniem na rzecz szkoły i zawsze przy tym prezentujący godną postawę etyczno – moralną. Pamiątkowe statuetki odebrali absolwenci, którzy swoją pasję sportową przekuwali na sukcesy szkoły. Gratulacje i upominki trafiły również do uczniów, którzy w czasie czteroletniej nauki wypracowali wzorową frekwencję.
     Wręczona została Specjalna Nagroda Dyrektora za całokształt szkolnego funkcjonowania na przestrzeni czterech lat. Oczekiwanie na ogłoszenie przez Panią Dyrektor nazwiska osoby, która nagrodę ma otrzymać, do końca trzymało uczniów w dużym napięciu. W tym roku Nagrodę Dyrektora otrzymał absolwent klasy IV TA Kamil Jabłoński.
     Uhonorowani zostali także rodzice wyróżniających się absolwentów, którzy     z rąk Dyrektor Haliny Leszczyńskiej otrzymali listy gratulacyjne. Wzruszającym akcentem były słowa podziękowania skierowane do wychowawców, nauczycieli i kierownictwa za czteroletnią naukę, opiekę i współwychowanie, przekazane    w imieniu wszystkich rodziców przez państwa Annę i Zdzisława Jabłońskich.
      Żegnając starszych kolegów, Aneta i Hubert – członkowie Prezydium SU, podziękowali im za wspólnie spędzone lata. Wyrazili przekonanie, że gdziekolwiek rzuci ich los, będą godnie reprezentować szkołę, a na dalsze „wędrowanie” przekazali życzenia, „by każdy port, do którego dobiją i zarzucą życiową i zawodową kotwicę, był zawsze portem szczęśliwym
Kulminacyjnym momentem uroczystości było pożegnanie Szkoły przez Absolwentów.
W swoich słowach zawarli wspomnienia, podziękowania i wdzięczność         „za wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość; za niegasnący zapał                      w przekazywaniu wiedzy, za wytrwałość i szacunek;
jak mówili „Za to wszystko, czego dzisiaj nie zdołalibyśmy wyliczyć”.
Uroczystość pożegnania dopełniały utwory muzyczne w wykonaniu szkolnego zespołu „Septyma”, przygotowanego na tę okoliczność przez p. Tomasza Paducha.

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15