MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

„Życie to nie gra…”

test

155Pod takim hasłem 29. maja podsumowaliśmy roczną pracę profilaktyczną w szkole, co nie oznacza, że w czerwcu „zawieszamy” działania profilaktyczne.

 

Przed nami wszystkimi pozostało ważne zadanie związane z przygotowaniem młodzieży do bezpiecznego wypoczynku letniego. Wracając do zrealizowanych w ciągu roku działań profilaktycznych, wszystkie one miały na celu ochronę młodzieży przed różnego rodzaju zagrożeniami. Nadrzędnym – było wsparcie uczniów w prawidłowym rozwoju emocjonalno - społecznymoraz kształtowanie postaw prozdrowotnych. W ostatnim tygodniu maja zintensyfikowaliśmy działania, zwiększając jednocześnie poziom osobistego zaangażowania uczniów. Młodzież, aby zrealizować zadania musiała przekazać zdobytą wiedzę za pomocą różnych środków przekazu. Pojawił się więc i pokaz i grafika, recytacja i scenki rodzajowe. Nie zabrakło też działań kulinarnych, pokazu „sprawności pielęgniarskich” i zadań sprawdzających wiedzę.Jak się okazało zadania nie były trudne. Pomocne okazały się prowadzone na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych zajęcia i warsztaty zgrupowane w blokach tematycznych (nikotyna, alkohol, narkotyki i dopalacze, moje wybory - czy zawsze właściwe?, zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu, jem – bo zdrowe).
Zwieńczeniem szkolnych dni profilaktyki i zdrowej żywności był apel podsumowujący, podczas którego uczniowie mieli okazję poznać podstawowe procedury związane z udzielaniem pierwszej pomocy oraz przeprowadzić ćwiczenia na fantomie do nauki resuscytacji. Pokaz prowadzili aspiranci, panowie Błażej Iwańczuk i Paweł Kujawski.
Mamy nadzieję, że wspólny wysiłek wychowawców, nauczycieli, rodziców i specjalistów wkładany w pracę profilaktycznąugruntował przekonanie młodzieży, że życie jest nadrzędną wartością i utrwalił przekonanie o osobistym wpływie na własne zdrowie i bezpieczeństwo.

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15