MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Kolejne sukcesy uczniów na centralnej OWiUR 2-3.06.2017

test

156W Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyła się XLI edycja Olimpiady Wiedzy i Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. To jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo RolnictwaiRozwojuWsi

Patronem medialnym XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
W 11 blokach tematycznych tematycznych startowało 238 uczniów przybyłych z całej Polski.
Z naszej szkoły startowało 4 uczniów w następujących blokach tematycznych.


Produkcja roślinna –Kamil Jabłoński, Maciej Kazimierz Ślósarz
Produkcja zwierzęca-Maciej Kraszewski
Gastronomia –Damian Popławski


Nasi uczniowie wykazali się ogromną wiedzą teoretyczną i praktyczną z przedmiotów zawodowych. Dowodem tego są osiągnięte przez nich wyniki. W bloku produkcja roślinna Kamil Jabłoński zajął II miejsce w kraju a Maciej Kazimierz Ślósarz VI. Obaj uczniowie otrzymali roczne stypendia ufundowane przez bank BGŻ PNB PARIBAS oraz inne nagrody rzeczowe a także vouchery na prenumeraty czasopism fachowych. Kamil Jabłoński otrzymał też puchar ufundowany przez rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Obaj uczniowie uzyskali tytuł Laureata i tym samym mają zapewniony wstęp na wszystkie uczelnie rolnicze w kraju .Maciej Ślósarz jest zwolniony z części teoretycznej egzaminu na kwalifikacje R03 i R16.
Uczniowie Maciej Kraszewski i Damian Popławski są Finalistami Olimpiady i podobnie jak poprzednicy mają zapewniony wstęp bez postępowania kwalifikacyjnego na uczelnie rolnicze. Maciej Kraszewski jest też zwolniony z egzaminu teoretycznego na kwalifikację R03i R16.
Uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15