MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

test

erasmus

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce otrzymał Akredytację w ramach Programu Erasmus w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja została przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na lata 2021-2027. Oznacza to, iż szkoła uzyskała uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. w ramach Programu Erasmus tj. na udział uczniów i nauczycieli szkoły w stażach i kursach realizowanych w zagranicznych firmach i szkołach. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. O szczegółach związanych z rekrutacją będziemy informowali za pośrednictwem Koordynatora Erasmusa w naszej szkole.

 

 

Erasmus+ szkolenia zawodowe nauczycieli w Wilnie

___________________________________________________________________

PO WER - STAŻE ZAGRANICZNE LITWA - 2022

___________________________________________________________________

PO WER - STAŻE ZAGRANICZNE LITWA - 2021

___________________________________________________________________

„Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce”

___________________________________________________________________

PO WER - STAŻE ZAGRANICZNE WŁOCHY - Październik 2019

___________________________________________________________________

PO WER - STAŻE ZAGRANICZNE WŁOCHY

___________________________________________________________________

PO WER - STAŻE ZAGRANICZNE HISZPANIA

 

 

 

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15