MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty

test

17 1Mimo deszczu i chłodu z radością i wielkimi nadziejami powitaliśmy nowy rok szkolny.

Oficjalna inauguracja roku szkolnego z udziałem Pocztu Sztandarowego odbyła się w auli szkoły. Wcześniej uczestniczyliśmy we Mszy Świętej odprawionej w kościele parafialnym w Rudce. Zebranych w szkolnej auli uczniów, nauczycieli oraz rodziców powitała pani dyrektor Halina Leszczyńska. Wszystkim uczniom, a szczególnie tym, którzy zaczynają dopiero swoją edukację w naszej szkole, życzyła wszystkiego co najlepsze – wielu sukcesów, dobrych przyjaciół, życzliwych i mądrych ludzi wokół. Odczytała także list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Krzysztofa Jurgiela oraz list Ministra Edukacji Narodowej, pani Anny Zalewskiej oraz nadmieniła, że otrzymaliśmy także list od Rzecznika Praw Dziecka oraz Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zakończyło się spotkaniem wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych.

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15