MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Diecezjalno-Wojewódzkie Dożynki w Perlejewie

test

dp17 14 20170913 1049231342Uroczystość święta plonów jest podsumowaniem całorocznego trudu rolników, a jednocześnie stanowi wspaniałą okazję do międzypokoleniowej integracji i wyrażenia dumy z przynależności do wspólnoty, którą łączą wspólne wartości: umiłowanie rodzimej ziemi, szacunek do pracy i chleba.

Ten szczególny szacunek do chleba wyróżnia nas spośród innych narodów. Podczas dożynkowego obrzędu dzielimy się nim i dziękujemy tym, którym go zawdzięczamy. Za tegoroczne plony dziękowaliśmy 9 września w Perlejewie podczas Wojewódzko – Diecezjalnych Dożynek.
Nie mogło zabraknąć na nich uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W korowodzie dożynkowym dumnie maszerował poczet sztandarowy ze sztandarem szkoły. Przy stoisku uwijali się uczniowie klasy drugiej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy częstowali ciasteczkami wypieczonymi na zajęciach praktycznych. Nasza obecność podczas Dożynek Wojewódzko –Diecezjalnych spotkała się z żywym zainteresowaniem licznie przybyłych tego dnia do Perlejewa gości. Stoisko ZSCKR w Rudce odwiedziło wiele osób, w tym tak zacnych jak Biskup Drohiczyński Jego Ekscelencja Tadeusz Pikus, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jacek Bogucki, Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15