MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Dni kukurydzy 2017

test

17 9Dnia 7 września 2017 roku uczniowie klasy II TA brali udział w,,Dniu kukurydzy” zorganizowanym przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady na temat nowych odmian kukurydzy i soi oraz metody produkcji ziarna przeznaczonego na siew.

17 8
Niestety, ze względu na padający deszcz, nie odbyła się część polowa spotkania. Mimo tego wyjazd wniósł dużo wiedzy na temat uprawy wspomnianych wcześniej roślin i należy uznać go za udany.

17 10

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15