MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

„Zrobię to, ponieważ mogę. Mogę, ponieważ chcę. Chcę - być wolny, żyć bezpiecznie i zdrowo”

test

17 85W dniach od 19. do 23. marca 2018 r. w naszej szkole odbył się po raz kolejny Tydzień Profilaktyki i Zdrowej Żywności. Realizowane w tym czasie przez uczniów i nauczycieli działania miały utrwalać właściwe postawy wobec zdrowej żywności i zdrowego stylu odżywiania się oraz przeciwdziałać uzależnieniom.

Obchody rozpoczęły się kampanią informacyjną. Uczniowie klasy III TŻiUG oraz mieszkańcy internatu pod opieką nauczycieli i wychowawców wykonali gazetki tematyczne do haseł „Tak myślisz, jak nakarmisz mózg” oraz „Dieta dla mózgu”. Prezydium Samorządu Uczniowskiego przygotowało ekspozycję nt. zagrożenia uzależnieniami. Prezentowane materiały niosły za sobą czytelny przekaz – jedne ukazywały skutki zachowań ryzykownych, drugie - wskazywały wpływ odżywiania na funkcjonowanie poznawcze.
Przed całą społecznością uczniowską, zgodnie z zasadę, że najlepiej uczymy się przez działanie, postawiono wiele zadań. Ogłoszony został konkurs na plakat „W pułapce uzależnień” i ulotkę, w której uczniowie mieli rozwinąć hasło „Przez żołądek do sukcesów...”. Innym zadaniem konkursowym było wykonanie prezentacji multimedialnej.
Na poziomie każdego rocznika opracowywany był inny temat (w pułapce alkoholu i nikotyny, cyberprzemoc + fonoholizm, zagrożenia wynikające z wyjazdów zarobkowych za granicę, kiedy alkohol i narkotyki „kierują” samochodem...- wpływ używek na sprawność kierującego). Odbywały się również konkursy wiedzy, m.in. na temat bezpieczeństwa
w Internecie i zdrowego odżywiania.
Szeroko pojętej ochronie zdrowia poświęcone zostały marcowe godziny wychowawcze, na profilaktykę, jak co roku zapraszała do siebie biblioteka. Nauczyciele w-f pokazali uczniom jak „gimnastykować mózg”, prowadzili kampanię pod hasłem „Pij wodę... będziesz wielki” oraz propagowali zdrowy styl życia, kierując uwagę młodzieży na istotę zbilansowanego odżywiania połączonego z regularną aktywnością fizyczną.
Podczas tygodnia profilaktyki odbyło się także spotkanie uczniów z psychologiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji KPP w Bielsku Podlaskim. Pani psycholog wskazała młodzieży jak radzić sobie ze stresem, a policyjni profilaktycy rozmawiali z uczniami o agresji, przemocy i przeciwdziałaniu tym zjawiskom.
W trakcie trwania tygodnia profilaktyki na śródroczne spotkanie z wychowawcami zaproszeni zostali rodzice, i również oni mieli okazję spotkać się ze specjalistami poradni
i profilaktykami wspierającymi na co dzień działania szkoły.
Podsumowanie tygodnia profilaktyki miało miejsce 23. marca na ogólnoszkolnym apelu. Wtedy też „rozegrano” ostatni konkurs, jakim było krojenie cebuli na czas (i jakość - oczywiście też).
Przyjemną i wyczekiwaną przez uczniów chwilą było przedstawienie zwycięzców poszczególnych zadań konkursowych i odebranie nagród z rąk Pani Dyrektor.
Mamy nadzieję, że wspólny wysiłek wychowawców, nauczycieli, rodziców i specjalistów wkładany w codzienną pracę profilaktyczną spełnia cel, jakim jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wagi zdrowego odżywiania, szkodliwości substancji psychoaktywnych i zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu
oraz utrwala przekonanie uczniów o osobistym wpływie na zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas.

Lista zwycięskich klas w konkursach tematycznych (I miejsca):
1. Plakat „W pułapce uzależnień”– klasa III TŻ i UG.
2. Ulotka „Przez żołądek ... do sukcesów” – klasa I TŻ i UG
3. Prezentacja multimedialna „Zagrożenia wynikające z wyjazdów zarobkowych
za granicę”– klasa III TŻ i UG
4. Test wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie – klasa III TA /II TR
5. Konkurs wiedzy z zakresu zdrowego żywienia – klasa III TA /III TR
6. Konkurs praktyczny „na wesoło” (krojenie cebuli) – klasa I TŻ i UG

 

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15