MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Pożegnanie klas czwartych

test

17 96„Dopomóż dzisiaj odchodzącym chwilom,
by jutro były warte wspomnień”.
Małgorzata Stolarska


Piątek, 27 kwietnia 2018r., był uroczystym dniem w naszej szkole. Był dniem zakończenia szkoły przez uczniów klas czwartych.

Po wspólnie spędzonych czterech latach nadszedł czas pożegnania ze szkołą, nauczycielami, wychowawcami, koleżankami i kolegami. Radość i duma z osiągniętych sukcesów szkolnych, mieszały się ze smutkiem i wzruszeniem związanym z zakończeniem kolejnego etapu w życiu młodych absolwentów. Jednak słoneczna pogoda dodawała im nadziei na najbliższe dni i kolejne lata dorosłego życia.
Cała społeczność szkolna elegancko i odświętnie ubrana rozpoczęła ten uroczysty dzień od wspólnej modlitwy w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Rudce. Po przejściu na aulę szkolną Pani Dyrektor Halina Leszczyńska wręczyła świadectwa uczniom z najlepszymi wynikami w nauce, a także nagrody i wyróżnienia oraz listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów.
Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wzorową postawę ucznia i bardzo wysoką frekwencję oraz reprezentowanie Szkoły z dużym sukcesem w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich otrzymał uczeń klasy IV TR.
Nagrodą Dyrektora ZSCKR w Rudce za osiągnięcia szkolne oraz wyróżniającą się osobowość, pracę na rzecz szkoły z ogromnym zaangażowaniem i dyspozycyjnością oraz bezinteresowną pomoc tym, którzy tego potrzebowali wyróżniony został w tym roku uczeń klasy IV TŻ. Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy przekuwali swoje pasje sportowe na sukcesy szkoły oraz Ci, którzy przez cztery lata umilali nam każdą uroczystość szkolną swoim śpiewem. Statuetką mikrofonu za profesjonalną obsługę sprzętu odtwarzającego muzykę oraz nagłaśniającego imprezy i uroczystości został nagrodzony uczeń klasy TŻ. Nagrodzono także uczniów, którzy odnosili sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu krajowym i okręgowym .
Zaproszeni goście gratulowali abiturientom sukcesów i życzyli kolejnych w dalszej karierze zawodowej i życiu osobistym. Rodzice tegorocznych absolwentów dziękowali Dyrekcji i gronu pedagogicznemu za pomoc, wsparcie i trud włożony w wychowanie i wykształcenie ich dzieci. Ze łzą w oku wspominali, że tak niedawno był wrzesień 2014 roku, kiedy ich córki i synowie rozpoczynali naukę w naszej szkole, a dziś już kończy się ten etap i wkraczają w nowy rozdział swojego życia. Część artystyczna została przygotowana przez uczniów klas trzecich, którzy przypomnieli absolwentom, że nic dwa razy w życiu się nie zdarza, a chwile spędzone w szkolnych ławkach warto wspominać i pielęgnować w pamięci. Życzyli odchodzącym już koleżankom i kolegom spełnienia marzeń, wielu nowych, ciekawych, trwałych znajomości i sukcesów w rozpoczynającym się dorosłym życiu. Powtarzając słowa piosenki, pamiętajcie: "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy." Wraz z życzeniami absolwenci otrzymali również upominki na szczęście i jak najlepsze napisanie matury. Mamy nadzieję, że długopisy będą bezbłędnie zapisywały rozwiązania zadań maturalnych, a myśli tegorocznych abiturientów gładko składały się w logiczną całość. Połamania piór!

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15