MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

NIEPODLEGŁA RP W HOŁDZIE POLSKIM ROLNIKOM

test

17 9921. maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor i nauczycielami uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom”, która miała miejsce w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

W uroczystości wzięli udział m. in. biskup Archidiecezji Warszawskiej, przedstawiciele Sejmu, związków rolniczych, poczty sztandarowe szkół: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie oraz organizacji rolniczych.
Nasi uczniowie zapewnili oprawę artystyczną tego podniosłego wydarzenia. Zaprezentowali fragmenty przedstawienia pt. „Jedną drogą dziś idziemy”, na który złożyły się utwory liryczne i śpiewane o tematyce patriotycznej.
Pamiątkowa tablica jest wyrazem uznania i wdzięczności dla zasług polskich rolników za ich heroiczną walkę z komunistyczną władzą z o niepodległość i wolność Ojczyzny
w latach 1944 – 1988.
Po odsłonięciu pamiątkowej płyty, Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel podsumował dotychczasowe działania resortu rolnictwa oraz korzystne zmiany w polskim i unijnym ustawodawstwie, wzmacniające pozycję rolnika w produkcji żywności. Pan Minister wręczył również przedstawicielom zasłużonych rodzin rolniczych symbole Kłosy Niepodległej i zapewnił, że” pamięć o polskich rolnikach i ich nieustraszonej postawie w walce z reżimem komunistycznym będzie pielęgnowana”. Został także odczytany list Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, który skierował do rolników i ich rodzin podziękowania za serce i gorliwą pracę dla kraju. Zapewnił, że rząd „docenia wkład polskich rolników w obronę swej ojczyzny, jej mieszkańców i jej praw”.
Uroczystości towarzyszyła wystawa „Represje wobec wsi i ruchu ludowego”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.
Występ uczniów naszej szkoły spotkał się z uznaniem gości tego spotkania. Wykonany przez nich repertuar wpisał się w patriotyczną wymowę uroczystości. Naszą obecność tego dnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi traktujemy jako szczególne wyróżnienie.

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15