MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Wystawa czasowa – „Unia Lubelska – 450 lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów”

test

19 072W tym roku pamiętamy o rocznicy wielkiego historycznego wydarzenia – zawarcia w 1569r. Unii Lubelskiej.

Z tej okazji Muzeum Historyczne Oddział Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku przygotowało rocznicową ekspozycję edukacyjną „Unia Lubelska - 450 lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów”. Główna część wystawy jest poświęcona ewolucji stosunków polsko-litewskich od średniowiecza do schyłku XVIII w. (od unii w Krewie do upadku Rzeczpospolitej). Przygotowane przez pracowników Muzeum teksty zobrazowano wyborem reprodukcji dokumentów rękopiśmiennych, dzieł sztuki, zabytków ze zbiorów muzeów i archiwów z całej Polski. Wystawa składa się z 8 plansz.
Nasza szkoła znalazła się na trasie tej objazdowej ekspozycji. Wystawa była prezentowana w Sali Rycerskiej w listopadzie i grudniu 2019r.

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15