MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

CYBER-świadomi, CYBER-bezpieczni…

test

19 082Biorąc pod uwagę, że jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa cyfrowego w szkole jest wiedza i świadomość uczniów na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych, jak co roku - w klasach pierwszych odbyły się spotkania profilaktyczne z pracownikiem Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Profilaktyk wydziału, pani Sylwia Bagniuk omówiła z uczniami zjawiska patologii w sieci oraz wskazała zagrożenia, z którymi można zetknąć się w cyberprzestrzeni. Podkreśliła, że w Internecie nikt nie jest anonimowy, a korzystając z portali społecznościowych i zamieszczając komentarze do publikacji, należy zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych. W tym miejscu pani profilaktyk przedstawiła uczniom przepisy kodeksu karnego dotyczące odpowiedzialności za czyny związane z cyberprzemocą. Zwróciła również uwagę na odpowiednie zabezpieczenie urządzeń teleinformatycznych i kont internetowych przed niepożądanymi działaniami osób drugich. Pani profilaktyk oraz towarzyszący jej policjanci, rozmawiali z uczniami o tym, jak w sposób odpowiedzialny chronić swoje dane osobowe na portalach społecznościowych. Rozmowa wzbogacona była prezentacją multimedialną, która dopełniała przekazywane treści. Spotkanie, podczas którego uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, pozwoliło im uzyskać dodatkowe informacje oraz zdobyć i uporządkować wiedzę na temat odpowiedzialności karnej związanej z cyberprzemocą.

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15