MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

3 Maja 2020

test

19 1043 maja 2020 roku... - święto narodowe odwołujące się do 229. rocznicy Konstytucji 3 Maja z 1791 roku i święto kościelne Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918.

 

Oba wydarzenia łączymy sercem i myślą o wolności, która – powtarzając za św. Janem Pawłem II - została nam nie tylko dana, ale i „zadana”...
W tym roku przyszło nam je świętować w zupełnie innych warunkach i okolicznościach. Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, związanego ze stanem epidemii w kraju, nie zorganizowaliśmy - jak to w latach poprzednich bywało - uroczystej akademii w szkole, nie wystąpiliśmy też z montażem słowno-muzycznym podczas uroczystości gminnych i kościelnych. Ale to wcale nie znaczy, że zapomnieliśmy..., że odłożyliśmy to nasze świętowanie na później.
Nasza szkoła świeciła w tym czasie nocą pięknie biało-czerwonymi barwami. W domach rodzinnych wspominaliśmy pierwszą w Europie konstytucję, która ustrój Rzeczypospolitej kształtowała wprawdzie zaledwie przez kilkanaście miesięcy, ale później stała się wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości naszego państwa i wolności jego obywateli. Myśli nasze biegły wtedy do czasów pierwszej wojny światowej i odzyskania przez nasz kraj niepodległości. A później do kolejnych niewoli i wyzwoleń...
Aż do dnia dzisiejszego, który jeszcze niedawno jawił się nam jako bezpieczny. Niestety, koronawirus i wywoływana przez niego choroba COVID-19, zburzyły w nas to poczucie bezpieczeństwa i zamknęły nas w domach. Cieszyliśmy się jednak, że ostatnie złagodzenie obostrzeń pozwoliło naszej delegacji na udział w tym dniu we Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Rudce i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości. Zawierzając swój los Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, dziękowaliśmy Panu Bogu za dary wolności, które są naszym udziałem na dzień dzisiejszy i prosiliśmy o jak najszybszy „odwrót” koronawirusa, byśmy mogli bezpiecznie wrócić do szkoły.
A niebo nad nami też wydawało się pamiętać o patriotycznej wymowie tej daty, bo przybrało iście narodowe barwy, a my uwieczniliśmy to w kadrze...

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15