MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

I nadszedł koniec roku szkolnego…

test

19 106Panująca pandemia spowodowała zmiany w wielu dziedzinach naszego życia. Od 12 marca br. zajęcia dydaktyczne w szkołach zostały zawieszone. W związku z tym, oficjalne zakończenie roku szkolnego uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich musiało się różnić od tych z lat poprzednich.

Nie było tak tłumne i uroczyste - zdecydowaliśmy wprawdzie o stacjonarnym zakończeniutego roku, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Spotykaliśmy się o ustalonych wcześniej godzinach, w bardzo małych grupach i w różnych miejscach, stosując wszystkie zasady bezpieczeństwa związane z zapobieganiem COVID-19.
Ci uczniowie, którzy zdecydowali o nieprzyjściu w tym dniu do szkoły, mogą odebrać swojeświadectwaw indywidualnie ustalonym dla siebie dniu, w sekretariacie szkoły.
Ci, co zdecydowalisię na odbiór świadectw osobisty, spotkali się z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą. Były świadectwa z paskiem, nagrody za osiągnięcia edukacyjne i sportowe orazpodziękowania i życzenia. Pani Dyrektor życzyła młodzieży, by wakacje były ciepłe, radosne, pełne dobrych wrażeń, a przede wszystkim bezpieczne. Nie zabrakło też w tym dniu również życzeń i podziękowań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsioraz Ministra Edukacji Narodowejskierowanych do dyrekcji, nauczycieli, uczniów i tegorocznych absolwentów.
I chociaż wszyscy z tego końcoworocznego spotkania się naprawdę cieszyli, to radość ta nie była tak spontaniczna jak w latach minionych, ponieważ wszyscy musieliśmy dużo uwagi swojej poświęcić niezbędnymśrodkom ostrożności.
To był trudny rok – dla kraju, oświaty, organów prowadzących, szkół, dyrekcji, nauczycieli, pracowników i dla uczniów... Daliśmy jednak radę, przenieśliśmy edukację w zupełnie inny wymiar, szybko odnaleźliśmy się w świecie wirtualnym, poznaliśmy nie tylko nowe formy, metody i narzędzia służące kształceniu na odległość, ale też odkryliśmy na nowo,
w kontaktach indywidualnych, uczniów, którzy wcześniej na forum klasy przyjmowali raczej bierne postawy.
Wszyscy razem szczęśliwie dobrnęliśmy do końca roku szkolnego, otrzymaliśmy promocję do klasy wyższej i przepustkę do zasłużonegowypoczynku...
Wszystkim Uczniom, Ich Rodzicom oraz Nauczycielom życzymy bezpiecznego, wolnego od trosk i niepokojówwakacyjnego odpoczynku. Spędźcie te wakacje radośnie i twórczo. Nabierzcie nowych sił i energii, by we wrześniu z nowym zapałem i nowymi nadziejami rozpocząć nowy rok szkolny...

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15