MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Konkurs „Niepodległa piórem i obiektywem”.

test

20 013Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „Niepodległa piórem i obiektywem”.

Głównym celem konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez zachęcanie do kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami oraz promowanie młodych talentów poprzez odkrywanie ich zainteresowań i uzdolnień.
Uczestnicy konkursu mogli wziąć udział w rywalizacji w trzech kategoriach. Mogli napisać opowiadanie na temat związany z Bitwą Warszawską 1920 r., wiersz o tematyce miłości do Ojczyzny lub wykonać zdjęcie tekstu kultury nawiązującego do rocznicy „Cudu nad Wisłą” oraz innych wydarzeń upamiętniających budowanie Niepodległości w latach 1918-1920.
Nasi uczniowie wzięli udział we wszystkich kategoriach konkursu. Najlepsze prace szkolne jury zakwalifikowało do etapu centralnego. O pozytywną ocenę jury powołanego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą się ubiegali z naszej szkoły autorzy jednego opowiadania, trzech wierszy i trzech zdjęć. Ogłoszenie wyników konkursu przewidziano na 10 grudnia 2020 r.

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15