MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

„Cyber-świadomi, Cyber-bezpieczni”

test

20 014Jednym z kluczowych zadań szkoły jest profilaktyka i wychowanie. Działania z tego zakresu prowadzone są w każdej formie kształcenia, a więc także w czasie nauczania zdalnego.

Pomimo braku możliwości bezpośredniego spotkania w szkole, 16. listopada odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych, zorganizowane w formie wpisującej się w bieżący model funkcjonowania edukacji. Uczniowie, wychowawcy klas i pedagodzy spotkali się online z pracownikami Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim: Inspektor Zespołu do Spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, panią Sylwią Bagniuk oraz Starszą Sierżant Policji, panią Natalią Niemczynowicz.
Głównym celem spotkania było podniesienie świadomości uczniów na temat zjawiska cyberprzemocy oraz wskazanie sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu. Profilaktyk wydziału, pani Sylwia Bagniuk przybliżyła uczniom zagadnienia związane z cyberprzemocą, w tym formy zachowań ryzykownych, charakterystykę działań sprawców oraz sposoby uniknięcia cyberprzemocy. W odpowiedzi na pytania uczniów wyjaśniła szczegółowo, w jaki sposób ofiara cyberprzestępstwa może dochodzić swoich praw, i jak może zadbać o swoje bezpieczeństwo i ochronę dóbr osobistych. Uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się, które instytucje i organizacje zajmują się wsparciem ofiar cyberprzemocy.
Sierżant Natalia Niemczynowicz przedstawiła uczniom zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Wyjaśniła młodzieży czym jest czyn zabroniony, wykroczenie, a czym przestępstwo i demoralizacja nieletnich.
Poruszana tematyka była trudna, ale niezmiernie ważna. Jej zrozumieniu sprzyjał przystępny i czytelny przekaz oraz stworzenie przez osoby prowadzące warsztat klimatu spotkania „poza siecią”.
Uczniowie dodatkowo otrzymali drogą mailową prezentację multimedialną zawierającą omawiane treści, aby w każdej chwili mogli skorzystać z przekazanej wiedzy. Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom wśród naszych uczniów wzrośnie Cyber-świadomość i Cyber-bezpieczeństwo.
Zachęcamy także młodzież z klas starszych i rodziców do zapoznania się z treścią prezentacji przygotowanej przez profilaktyków Wydziału Prewencji KPP w Bielsku Podlaskim. Jest ona dostępna w zakładce TO WARTO WIEDZIEĆ.

PREZENTACJA

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15