MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Warto mieć pasje i zainteresowania

test

20 021Miło nam poinformować, że uczennica klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Patrycja Rogozińska zakwalifikowała się do Programu Stypendialnego „Dwa Talenty”.

„Dwa Talenty” to program prowadzony przez Caritas, nakierowany na wsparcie dzieci i młodzieży, wyróżniającej się na tle rówieśników. Podopiecznymi są osoby obdarzone wieloma talentami, między innymi w zakresie sportu, muzyki czy aktorstwa. Dzięki otrzymanemu stypendium mają szansę na rozwój swoich pasji i zainteresowań.
Patrycja jest bardzo staranną i pilną uczennicą, nieustannie pogłębiającą swoje wiadomości i umiejętności w zakresie realizowanych przedmiotów. Rok szkolny 2019/2020 ukończyła z wyróżnieniem (średnia 4,88). Uczennica chętnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych. Od klasy pierwszej z zapałem pracuje w Kole Gastronomicznym, gdzie realizuje swoje pasje zawodowe. Jej duże zaangażowanie przekłada się na aktywną pracę zespołową przy realizacji receptur gastronomicznych, inspirowaniu zespołu do wykorzystania nowości w zakresie składników i serwowania potraw. Jej zapał i kreatywność podczas działań podejmowanych w pracach Koła Gastronomicznego – Akademia Smaków jest potwierdzeniem trafnego wyboru szkoły i zawodu. Doskonale, wręcz z profesjonalizmem, realizuje się w szeroko pojętej obsłudze konsumenta w branży gastronomicznej.
Oprócz zainteresowań gastronomicznych Patrycja rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze i pszczelarskie na zajęciach szkolnego Koła Pasjonatów Owadów Zapylających. Jej zainteresowania i aktywna praca przełożyły się na sukces- Patrycja zajęła, w listopadzie 2020r., III miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Pszczelarstwie w Białymstoku, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Obecnie jest w trakcie intensywnych przygotowań do konkursu „Bliżej pszczół” , którego organizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Patrycja jest uczennicą, która rozwija również zainteresowania sportowe. W ramach Szkolnego Koła Sportowego trenuje piłkę siatkową. Systematycznie uczestniczy w treningach, jest piłkarką aktywną, zaangażowaną w pracę zespołu, dobrze współpracującą w drużynie.
Jest uczennicą wyróżniającą się w środowisku szkolnym. Aktywnie pracuje w Szkolnym Kole Caritas, z ogromnym zapałem i zaangażowaniem uczestniczy we wszystkich akcjach organizowanych przez Koło. Jest postrzegana przez społeczność szkolną jako osoba pomocna, szanująca poglądy innych, dbająca o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Patrycja godnie reprezentowała szkołę na zewnątrz uczestnicząc w targach zawodowych, uroczystościach o charakterze regionalnym i lokalnym.
Wśród rówieśników wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, łatwością nawiązywania kontaktów zarówno z rówieśnikami jak i osobami starszymi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15