MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Warsztaty profilaktyczne 2021

test

20 026

Dzisiaj odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez terapeutę, panią Marzenę Trzaskę.

Zajęcia były odpowiedzią na istniejące - w związku ze zdalnym nauczaniem - ryzyko marginalizacji, stanowiące przyczynę zagrożeń w świecie realnym. Uzyskaliście wiele ważnych informacji oraz wskazówek, jak przetrwać nauczanie on-line utrzymując jednocześnie swój organizm w dobrym stanie psychicznym i fizycznym. Dostaliście również wyraźny sygnał, by zawsze, kiedy jest Wam trudno i źle nie zostawać samemu z żalem, bólem i smutkiem.
Zwracajcie się o pomoc do specjalistów, do bliskich w rodzinie, do zaufanych osób w szkole. Na stronie szkoły w zakładce HELP podane są adresy i numery telefonów do instytucji pomocowych, numery telefonów i adresy mailowe do wychowawców, nauczycieli i pedagogów macie w swoich komórkach, a bliscy w rodzinie – są na wyciągnięcie ręki. Pamiętajcie – zawsze jest ktoś, kto Wam pomoże!
Prezentacja poniżej jest streszczeniem poruszanych na spotkaniu zagadnień.

PREZENTACJA

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15