MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

test

20 054W piątek, 25 czerwca 2021 r., w auli ZSCKR w Rudce zebraliśmy się, aby zakończyć jakże nietypowy, bo w większości upływający pod znakiem zdalnego nauczania, rok szkolny 2020/2021.

Spotkanie odbywało się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Po odśpiewaniu hymnu przez społeczność szkolną oraz krótkim przemówieniu pani dyrektor Haliny Leszczyńskiej, wyróżniający się najwyższą średnią ocen uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody książkowe. Nagrody odebrali też laureaci konkursów zorganizowanych w ramach Tygodnia Profilaktyki i Zdrowej Żywności oraz uczniowie, którzy zdobyli podium na szczeblu wojewódzkim w „ Biegu po bezpieczne wakacje” . Rodzice wyróżnionych uczniów odebrali listy gratulacyjne. Serdeczne i ciepłe podziękowania, za wieloletni trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży, pani dyrektor skierowała do emerytowanych nauczycieli i pracowników . Młodzież i przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali pani dyrektor Halinie Leszczyńskiej oraz całemu gronu pedagogicznemu za wsparcie i pracę w niezwykle trudnym „elektronicznym” roku szkolnym. Podczas spotkania pani wicedyrektor Elżbieta Owerczuk odczytała list Ministra Edukacji i Nauki pana Przemysława Czarnka. W części artystycznej młodzież wspominała sytuacje i trudności, z którymi borykaliśmy się podczas lekcji online. Występujący udzielili koleżankom i kolegom dobrych rad na bezpieczne i zdrowe wakacje. Część artystyczną uświetnił swoim występem zespół wokalny „ Septyma”.
Obyśmy przyszłego roku szkolnego nie musieli zaczynać w maseczkach...
Zdrowych i bezpiecznych wakacji!

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15