MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

BIBLIOTEKA SZKOLNA

test

„Założyć bibliotekę to jak stworzyć życie."
Carlos María Domínguez – Dom z papieru

ksika „Rzeczywiście, często się zdarza, że idzie się do biblioteki, bo chce się książki o znanym tytule, ale główną funkcją biblioteki, a przynajmniej funkcją biblioteki w moim domu i w domach wszystkich znajomych, jakich możemy odwiedzać, jest odkrywanie książek, których istnienia się nie podejrzewało, a które, jak się okazuje, są dla nas niezwykle ważne."

Umberto Eco – O bibliotece

Biblioteka jest jednym z najważniejszych miejsc w szkole. Nawet współcześnie, w dobie internetu, pozostaje ważnym centrum informacyjnym. Naszą bibliotekę odwiedzają chętnie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Z jej zasobów korzystają także absolwenci i mieszkańcy Gminy Rudka. Biblioteka oferuje bogaty księgozbiór, na który składają się lektury, literatura piękna i fachowa z zakresu rolnictwa, ekonomii i nauk o żywieniu. Można tu również znaleźć publikacje o regionie, zarówno z historii, jak i współczesności. W czytelni jest dostępnych ok. 25 tytułów czasopism. Można korzystać z księgozbioru podręcznego i Multimedialnego Centrum Informacyjnego, na który składa się 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Oferujemy również dostęp do bezprzewodowego Internetu. Telewizor z funkcją Smart TV zapewnia możliwość oglądania ciekawych filmów i programów. Biblioteka zapewnia usługi kserograficzne uczniom i nauczycielom. Idąc do biblioteki mijamy galerię „Schody", w której prezentowana jest wystawa fotografii z „Pikniku – Powitanie lata u Ossolińskich". W przyszłości biblioteka chce organizować konkursy plastyczne i fotograficzne, a ich efekty prezentować w galerii.

 21 015

------> Regulamin <-----

 Biblioteka i bibliotekarze – Już na początku istnienia szkoły poczyniono starania o zorganizowanie zalążka przyszłej biblioteki. W szkole nie było niezbędnego księgozbioru. Przede wszystkim brakowało lektur. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że uczniowie w większości wywodzili się ze środowiska, w którym nie było tradycji utrzymywania domowych biblioteczek. Przydatną w edukacji literaturę miała więc obowiązek zapewnić uczniom szkoła. Stąd starania o jak najszybsze pozyskanie książek i zorganizowanie biblioteki. W pierwszych latach istnienia szkoły nie wydzielono oddzielnego pomieszczenia, które mogło pełnić taką funkcję. Po pierwsze warunki lokalowe na to nie pozwalały. Po drugie – księgozbiór był dosyć ubogi liczebnie, więc nie było takiej potrzeby. Decyzją kierownika szkoły za organizację biblioteki w pierwszym roku szkolnym odpowiadał nauczyciel języka polskiego Janusz Szulc. Pierwsze książki wpisane do księgi inwentarzowej biblioteki to 2 tomy „Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Wpisu dokonano najprawdopodobniej w późniejszym czasie (1961 r.),gdy zakładano księgę inwentarzową biblioteki. Wraz z rozwojem szkoły sytuacja biblioteki zmieniała się. Z powodu trwającej odbudowy pałacu, kilkakrotnie zmieniała ona lokalizację. Ostatecznie na wiele lat znalazła swoje miejsce na górnym piętrze ( w miejscu obecnie usytuowanych pracowni komputerowych). Aktualna siedziba biblioteki szkolnej jest kolejną lokalizacją po przeprowadzeniu remontu, który miał na celu zaadaptowanie dawnych mieszkań nauczycielskich z lat 60-tych na cele edukacyjne. Bibliotekarzami w ciągu 55 lat byli: Janusz Szulc, Bolesław Skłodowski, Teresa Kozieł, Teresa Leonik, Krystyna Rutkowska, Maria Kujawska, Jan Snarski, Mirosław Sobolewski, Elżbieta Dołęgowska, Krystyna Stępkowska, Emilia Kresso. Obecnie bibliotekę prowadzą Agnieszka Łempicka i Jarosław Bobel. Alfabet szkolnych wspomnień, Jarosław Bobel, Wyd. ZSCKR w Rudce, Rudka 2014

 

„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki."
Joanne Kathleen Rowling

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15