MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

DOKUMENTY SZKOLNE

test

Statut :


 - Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

 - Technikum w Rudce

- CKU w Rudce

 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. K. KLUKA W RUDCE

Język angielski - PZO
kryteria oceniania kl I TA TR
kryteria oceniania kl II TR
kryteria oceniania kl III TA TR
kryteria oceniania kl IV TR
 kryteria oceniania kl IV TŻ
 Język angielski i niemiecki - PZO
obsługa konsumenta - PZO 
technologia gastronomiczna - PZO
podstawy przedsiębiorczości klasy I, II TA, TR, TŻ - PZO
 rachunkowość w agrobiznesie -pzo III TA
rachunkowość w agrobiznesie -pzo IV TA
 zajęcia praktyczne z prowadzenia działalności -pzo III TA
zajęcia praktyczne z prowadzenia działalności -pzo IV TA
wychowanie fizyczne - PZO
wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego
 Język niemiecki - PZO
Język rosyjski - PZO
Produkcja roslinna I TR - wymagana edukacyjne  
Produkcja roslinna II TR - wymagana edukacyjne  
Produkcja roslinna II TA - wymagana edukacyjne  
Produkcja roslinna III TR - wymagana edukacyjne  
Produkcja roslinna I TA - wymagana edukacyjne  
 geografia - wymagania edukacyjne
Matematyka- katalog wymagań programowych(podstawowy)
Matematyka- katalog wymagań programowych(rozszerzony)
Matematyka - opis złożonych osiągnieć
Matematyka -PZO
Matematyka - treści kształcenia zakres podstawowy
Matematyka - wymagania edukacyjne (PP)
Produkcja roslinna - PZO  
Planowanie i rachunkowość w gastronomi - PZO
Podstawy przetwórstwa spożywczego - PZO
Wyposażenie techniczne i bhp - PZO

Zasady żywienia -PZO

Zajęcia praktyczne - PZO
 Prowadzenie działalności gospodarczej - PZO
 Mechanizacja rolnictwa - PZO
 Chemia - PZO
Produkcja zwierzęca - PZO
 Informatyka - PZO
 Język polski - PZO

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15