MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Info. o Szkole

test

historiapatronabsolwenci

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce jest szkołą prowadzoną i nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie ma takiej drugiej w żadnym z sąsiadujących ze sobą powiatów: bielskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim. Szkoła ma swoją siedzibę w zabytkowym pałacu Ossolińskich z XVIII wieku, położonym w pięknym w parku. Na kompleks szkolny składają się również nowoczesne obiekty sportowe, internat i zabudowania gospodarcze. Szkoła posiada nie tylko bogate zaplecze dydaktyczne i socjalne, ale też własne gospodarstwo wyposażone w nowoczesne maszyny i pojazdy rolnicze. Dysponuje również własnymi środkami transportu, by otwartość na świat skutecznie ćwiczyć z młodzieżą i doświadczenia zbierać z całego kraju... Pracują tu doświadczeni, profesjonalni, otwarci na potrzeby innych i nowe wyzwania nauczyciele. Szkoła ma na celu budowanie takiej teraźniejszości, gdzie łączyć się będzie tradycja przeszłości, nowoczesna przyszłość i pasja tworzenia. Młodzież, która uczy się tu, ma szansę zdobyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające im odnaleźć się w pracy, w życiu i społeczeństwie. 

 

 

<>

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15