MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

PO WER VET- staże zagraniczne uczniów

test

korzhgr2

kreska

Ostatnie spotkanie z uczniami i rodzicami uczniów wyjeżdzających do Hiszpanii

W dniu 5 maja, o godz. 14:00 odbędzie się ostatnie spotkanie o charakterze językowo – kulturowym, które poprowadzi Gracjana Chocha. W trakcie spotkania będziemy ćwiczyli krótkie dialogi, także uczniowie skorzystajcie z przekazanych materiałów i bądźcie przygotowani na spotkaniu. W trakcie spotkania będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

kreska

123W dniu 26 kwietnia miało miejsce kolejne spotkanie przygotowawcze do wyjazdu na staże w Hiszpanii. Tym razem spotkanie dotyczyło kwestii organizacyjnych i technicznych związanych z podróżą i bagażem tj. jak należy się spakować, co ze sobą zabrać, jakie wymagania odnoszą się do bagażu rejestrowanego a jakie do podręcznego. Wszystkich uczestników, którzy chcieliby jeszcze raz zapoznać się z tym ważnym tematem zapraszamy do zapoznania się z materiałami:
Co się dzieje z walizką po odprawie:


Odprawa na lotnisku krok po kroku:

Wyjazd tuż, tuż. Stąd ostatnie spotkanie planowane jest w dniu 5 maja i będzie to już ostatnie spotkanie o charakterze językowo – kulturowym, które poprowadzi Gracjana Chocha.

kreska

117W dniu 9 kwietnia miało miejsce kolejne spotkanie przygotowawcze do wyjazdu na staże w Hiszpanii. Mimo, iż była to niedziela, wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani, czemu z pewnością sprzyjała atmosfera prowadzonych zajęć oraz różne metody aktywizujące zaproponowane przez Gracjanę. Uczniowie nauczyli się podstawowych zwrotów z języka hiszpańskiego, liczenia oraz kolorów. Poznają również tajniki kultury kraju stażu, obyczaje i mentalność ludzi, co niewątpliwie pomoże im pokonać bariery związane z wyjazdem. Uczniowie ćwiczyli również pokazy praktyczne kelnerskie, które mają na celu udoskonalić w trakcie stażu, a po powrocie zaprezentować swoim koleżankom i kolegom ze szkoły. Kolejne spotkanie planowane jest w dniu 26 kwietnia i będzie to spotkanie organizacyjne, które poprowadzi Justyna Fidrocka. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

galeriafoto

kreska

103W dniu 27 marca, wszystkie osoby zakwalifikowane do wyjazdu na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii uczestniczyły w zajęciach pedagogicznych, które prowadziła Karolina Korol. Uczniowie praktycznie doświadczyli na czym polega przywództwo, praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów czy asertywność i wyrażanie własnych emocji. Wszystkie te umiejętności są niezwykle istotne w trakcie zagranicznych wyjazdów. Przed uczniami jeszcze dwa spotkania językowe i kulturowe oraz organizacyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

galeriafoto

kreska

104¿Cómo te llamas? – druga grupa przygotowuje się do wyjazdu na staże w Walencji
Druga grupa uczestników projektu rozpoczęła przygotowania do wyjazdu na staże w hiszpańskich restauracjach. W dniu 25 marca, uczniowie uczestniczyli w pierwszych zajęciach z języka hiszpańskiego. Zapoznali się z podstawowym zwrotami i słownictwem. Krok po kroku poznają również kulturę kraju stażu. Zajęcia językowe i kulturowe prowadzi Gracjana Chocha.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć i pełnym harmonogramem zajęć przygotowawczych.

powerm

 galeriafoto

kreska

Lista uczniów zakwalifikowanych na zawodowe staże w Hiszpanii
MAJ 2017r.(PDF)

 

Zaproszenie
do udziału w Projekcie „Zagraniczne staże uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce"

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w pierwszym wyjeździe na zagraniczne staże zawodowe.

Termin wyjazdu: 8 maja 2017 r. – 26 maja 2017 r.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w biurze Projektu do 20 stycznia 2017 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

 

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE RODZICA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

 

 kreska

W dniu 15.12.2016r. miało miejsce pierwsze spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z uczniami i nauczycielami naszej szkoły, zainteresowanymi udziałem w projekcie "Zagraniczne staże uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce".

WP 20161215 001

WP 20161215 002 

W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy podstawowe wiadomości o projekcie, pokazaliśmy zdjęcia z przebiegu stażu w pierwszej grupie oraz zaprezentowaliśmy firmy, w których uczniowie będą realizować staże.

 WP 20161215 003

WP 20161215 004

Pierwsze wrażenia uczniów i nauczycieli są bardzo pozytywne. Zapraszamy do udziału w rekrutacji i przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 20.01.2017r.

Prezentacja ze spotkania >>>http://prezi.com/firhopudbskf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

 

Edycja 1

 

logotyp 

kreska

h1m

kreska

Do udziału w projekcie na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa zastali/-ły zakwalifikowani/-e następujący/-e kandydaci/-tki jako Beneficjenci:
1. Daniel Przepiórowski
2. Hubert Radziszewski
3. Marta Jackowiak
4. Patryk Oliwniak
5. Jakub Krasowski
6. Agnieszka Justyna Ziółkowska
7. Marcin Anasiński
8. Martyna Piekutowska
9. Ewelina Młodzianowska
10. Patrycja Jakubowska
11. Honorata Odachowska
12. Katarzyna Piekutowska
13. Katarzyna Czajkowska
14. Karolina Siekierko
15. Katarzyna Moczulska
16. Emilia Talarek
17. Damian Popławski
18. Anna Lewicka
19. Grzegorz Zarzecki

kreska

W dniu 05.04.2016r. miało miejsce pierwsze spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z uczniami i nauczycielami naszej szkoły, zaangażowanymi w realizację projektu "Zagraniczne staże uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce". W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy podstawowe wiadomości o projekcie, pokazaliśmy zdjęcia z wizyty przygotowawczej oraz zaprezentowaliśmy firmy, w których uczniowie będą realizować staże. Pierwsze wrażenia uczniów i nauczycieli są bardzo pozytywne. Zapraszamy do udziału w rekrutacji i przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 29.04.2016r.

Prezentacja ze spotkania

galeriafoto

kreska

W dniach 13-16.03.2016r. dwóch przedstawicieli naszej szkoły zrealizowało wizytę przygotowawczą w Hiszpanii. Podczas wizyty przygotowawczej zespół ze strony wnioskodawcy spotkał się z przedstawicielem organizacji partnerskiej. Spotkanie było bardzo owocne, ponieważ instytucja pokazała wszystkie miejsca stażowe oraz przedstawiła warunki zakwaterowania. Podczas wizyty przygotowawczej miało miejsce spotkanie z mentorem grupy uczniów na miejscu oraz opiekunami w przedsiębiorstwach. Zostało podpisane porozumienie partnerskie między organizacją partnerską a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, w której zostały zawarte wszystkie aspekty i czynniki gwarantujące osiągnięcie wysokiej jakości projektu dotyczącego wymiany.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z wizyty.

 galeriafoto

 kreska

Zaproszenie
do udziału w Projekcie „Zagraniczne staże uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce"

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w pierwszym wyjeździe na zagraniczne staże zawodowe.

Termin wyjazdu: 3 października 2016 r. – 21 października 2016 r.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w biurze Projektu do 29 kwietnia 2016 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE RODZICA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

 kreska

pl1

kreska

u1

Staże zawodowe w Hiszpanii – region Walencji (PDF)

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15