MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

„Zagraniczne staże z POWER-em” w Wilnie

test

21 024Deszczowo i wietrznie przywitało Wilno 20 września 15 uczniów TŻiUG naszej szkoły na stażach zagranicznych w ramach projektu „Zagraniczne staże z POWER-em”.

Czytaj więcej...

Wyjazd na staże w Wilnie – trwają zajęcia kulturowe i organizacyjne

test

21 003Wrzesień upływa nam pod kątem intensywnych przygotowań związanych z wyjazdem na mobilność zagraniczną do Wilna.

Czytaj więcej...

Wrzesień w Wilnie – pierwsza grupa przygotowuje się do wyjazdu na staże na Litwie

test

21 004Pierwsza grupa uczestników projektu rozpoczęła przygotowania do wyjazdu na staże w litewskich restauracjach. 

Czytaj więcej...

ZAGRANICZNE STAZE z POWEREM w WILNIE

test

20 046Pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia uniemożliwiły uczniom naszej szkoły odbycie zawodowych staży na Litwie w planowanym terminie - czerwiec 2020. Zmniejszone w tym roku obostrzenia pandemiczne pozwoliły na rozpoczęcie w szkole po raz drugi rekrutacji na zawodowe staże w Wilnie.

Czytaj więcej...

Zagraniczne staże z POWER-em” – przygotowania do udziału w stażach rozpoczęte

test

21 005W dniu 23 czerwca br. w naszej szkole odbyło się spotkanie organizacyjne koordynatora projektu z uczniami zakwalifikowanymi na staże w Wilnie. Uczestnikom zakwalifikowanym na listę podstawową gratulujemy pozytywnego wyniku rekrutacji. Planowany termin realizacji staży to: 20 września – 8 października 2021r.

Czytaj więcej...

Wybuch pandemii COVID-19

test

Wciąż trwająca pandemia COVID-19 uniemożliwiła wyjazd na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach w Wilnie na Litwie w maju 2020 roku.

Czytaj więcej...

Przygotowania do wyjazdu na staże w Wilnie zostały rozpoczęte

test

IMG 4554W dniu 24.02.2020r. miało miejsce pierwsze spotkanie z uczestnikami wyłonionymi w drodze rekrutacji na wyjazd na staże w Wilnie w maju br.

Czytaj więcej...

Wizyta w szkole przedstawiciela partnera projektu z Wilna

test

19 057Z początkiem grudnia 2019 roku nasza szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projektu mobilności zagranicznej, w tym przypadku w partnerstwie z organizacją z Litwy – Global Ideas.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w Projekcie „Zagraniczne staże z POWER-em” - Litwa

test

litwaorg430Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w pierwszym wyjeździe na zagraniczne staże zawodowe do Wilna (Litwa)
Planowany termin wyjazdu: maj 2020 r. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w sekretariacie do 14 lutego 2020 r.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

  1. Regulamin staży
  2. Formularz
  3. Deklaracja uczestnictwa
  4. Oświadczenie rodzica
  5. Oświadczenie wizerunek
  6. Europass CV

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15