MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Kolejne spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu „Zagraniczne staże z POWER-em”

test

21 072W dniu 06.12.2021r. w naszej szkole miało miejsce kolejne spotkanie organizacyjne z koordynatorami projektu „Zagraniczne staże z POWER-em”.

Czytaj więcej...

PO WER - STAŻE ZAGRANICZNE LITWA – 2022

test

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w drugim wyjeździe na zagraniczne staże zawodowe do Wilna (Litwa)

Planowany termin wyjazdu: 9 – 27 maja 2022 r. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w Biurze Projektu do 21 stycznia 2022 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Dokumenty rekrutacyjne:

Załączniki:

01 - Formularz

02 - Deklaracja uczestnictwa

03 - Oświadczenie rodzica

04 - Oświadczenie wizerunek

05 - Europass CV pdf

05 - Europass CV doc

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15