banergac

MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

28.11.2019r.

test

W dniu 28.11.2019 r. dostarczono wyposażenie technologiczne do pracowni kształcenia zawodowego, która będzie się mieściła w przebudowywanym budynku zwanym GACÓWKĄ.

Czytaj więcej: 28.11.2019r.

31.10.2019 r.

test

W dniu 31.10.2019 r. zakończono realizację III, ostatniego etapu prac budowlanych związanych z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną. Do wykonanych zadań należą:

Czytaj więcej: 31.10.2019 r.

29.10.2019r.

test

W dniu 29.10.2019 r. dostarczono meble do pracowni kształcenia zawodowego, która będzie się mieściła w przebudowywanym budynku zwanym GACÓWKĄ.

Czytaj więcej: 29.10.2019r.

19.08.2019 r.

test

W dniu 19.08.2019 r. zakończono realizację II etapu prac budowlanych związanych z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną. Do wykonanych zadań należą:

Czytaj więcej: 19.08.2019 r.

17.10.2018 r.

test

W dniu 17.10.2018 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia im. Krzysztofa Kluka w Rudce podpisał Porozumienie nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0030/18-00 o dofinansowanie Projektu
pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce”.

Czytaj więcej: 17.10.2018 r.

30.10.2018 r.

test

W dniu 24.10.2018 r., w ramach procedury przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania pn. „Przebudowa budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną” w ZSCKR im. K. Kluka w Rudce w ramach projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce”.

Czytaj więcej: 30.10.2018 r.

15.11.2018 r.

test

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce podpisał umowy z dwoma wykonawcami wybranymi w ramach realizacji projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce”:

Czytaj więcej: 15.11.2018 r.

19.11.2018 r.

test

W dniu 19.11.2018 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce w ramach realizacji zadania związanego z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną przekazał teren i plac budowy Wykonawcy prac budowlanych. Zakończenie pierwszego etapu prac budowlanych jest planowane na koniec marca 2019 r.

29.03.2019 r.

test

W dniu 29.03.2019 r. zakończono realizację I etapu prac budowlanych związanych z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną.

Czytaj więcej: 29.03.2019 r.

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15