MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

test

 Dostawa kombajnu zbożowego na potrzeby dydaktyczne ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce

(Znak postępowania: ZP-3/11/2021)

Ogłoszenie 26-11-2021

Załączniki:

 1. SIWZ Dostawa kombajnu zbożowego 26.11.2020 r.
 2. Zał. Nr 1-5 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie 01-12-2021

Informacja o kwocie przeznaczonej - Kombajn- 03-12-2021

Informacja z otwarcia ofert - kombajn - 03-12-2021

Rozstrzygnięcie kombajn - 08-12-2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce”
(Znak postępowania: ZP-2/11/2021)

Ogłoszenie 26-11-2021

Załączniki:

 1. SIWZ Dostawa oleju opałowego 26.11.2020 r.
 2. Zał. Nr 1-5 do SIWZ

 

Informacja o kwocie przeznaczonej - Olej - 03-12-2021

Informacja z otwarcia ofert - olej - 03-12-2021

Rozstrzygnięcie olej - 08-12-2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Roboty budowlane
Wykonanie przebudowy budynku internatu ZSCKR im. Krzysztofa Kluka
w Rudce – Zadanie nr IIIA z elementami termomodernizacji.

Ogłoszenie 16-07-2021

Załączniki:

 1. SWZ Przebudowa Internatu - Zad. IIIA 16.07.2021 r.
 2. Zał. Nr 1a-d do SWZ (120MB)
 3. Zał. Nr 2-8 do SWZ

Informacja dotycząca modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia 27-07-2021

Przebudowa budynku internatu w ZS CKR w Rudce - etap VII cz.A - korekta 27-07-2021

Informacja o kwocie... 30-07-2021

Informacja z otwarcia ofert - Internat IIIA 30-07-2021

Informacja rozstrzygnięcie Internat IIIA 05-08-2021

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Dostawa maszyn rolniczych na potrzeby dydaktyczne ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce”
(Znak postępowania: ZP-5/11/2020)

Ogłoszenie 27-11-2020

Załączniki:

 1. SIWZ Dostawa maszyn rolniczych 27.11.2020 r.
 2. Zał. Nr 1-7 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 04.12.2020 Maszyny rolnicze

Informacja rozstrzygnięcie 09.12.2020 r. Maszyny rolnicze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce”
(Znak postępowania: ZP-4/11/2020)

Ogłoszenie 25-11-2020

Załączniki:

 1. SIWZ Dostawa oleju opałowego 25.11.2020 r.
 2. Zał. Nr 1-7 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 04.12.2020 r. olej opałowy

Informacja rozstrzygnięcie Olej opałowy 09.12.2020 r

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby dydaktyczne ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce”
(Znak postępowania: ZP-3/11/2020)

Ogłoszenie 10-11-2020

Załączniki:

 1. SIWZ - Dostawa ciagnika rolniczego 10.11.2020 r
 2. Zał. Nr 1 do SIWZ
 3. Zał. nr 2-7 do SIWZ

Odpowiedź na pytania 13.11.2020 - ciągnik rolniczy

Odpowiedź na pytania 13.11.2020 - ciągnik rolniczy II

Informacja z otwarcia ofert 17.11.2020r. - ciągnik

Informacja o rozstrzygnięciu - ciągnik 18.11.2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Dostawa wyposażenia meblowego”
(Znak postępowania: ZP-2/09/2020)

Ogłoszenie 25-09-2020

Załączniki:

 1. SIWZ - Dostawa wyposażenia meblowego 25.09.2020 r.
 2. Zał. Nr 1 do SIWZ OPZ z Dostawa wyposażenia meblowego
 3. Zał. nr 2-7 do SIWZ OPZ z Dostawa wyposażenia meblowego

Uszczegółowienie opisu - lodówka do zabudowy - 28-09-2020

Pytania wraz z odpowiedziami - 30-09-2020

Informacja z otwarcia ofert 05-10-2020

Ogłoszenie o wyniku 09-10-2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wykonanie przebudowy budynku internatu

ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce– Zadanie nr II

(Znak postępowania: ZP-1/04/2020)

Ogłoszenie 23-04-2020

Załączniki:

 1. SIWZ przebudowa Internatu Zadanie II 23.04.2020 r
 2. Zał. Nr 1a do SIWZ OPZ z PRZEBUDOWY INTERNATU
 3. Zał. nr 1b do SIWZ OPZ z TERMOMOMODERNIZACJI INTERNATU
 4. Zał. nr 1c do SIWZ Przedmiary i podział na etapy
 5. Zał. Nr 2-9 do SIWZ

Informacja o zmianie treści SIWZ 28-04-2020

Informacja dotycząca opisu przedmiotu zamówienia 04-05-2020

Informacja z otwarcia ofert - Internat II 08-05-2020

Informacja z rozstrzygnięcia- Internat II 28-05-2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce”
(Znak postępowania: ZP-8/11/2019)

Ogłoszenie 25-11-2019

Informacja z otwarcia ofert - 02.12.2019r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - Olej opałowy 09.12.2019 r

Załączniki:

 1. SIWZ - Dostawa oleju opałowego 25.11.2019r.
 2. Zał. Nr 1-7 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie przebudowy budynku internatu

ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce– Zadanie nr I

Ogłoszenie 09-08-2019

Załączniki:

 1. SIWZ przebudowa Internatu Zadanie I 09.08.2019 r
 2. Zał. Nr 1a do SIWZ OPZ z PRZEBUDOWY INTERNATU
 3. Zał. nr 1b do SIWZ OPZ z TERMOMOMODERNIZACJI INTERNATU
 4. Zał. Nr 2-9 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 26.08.2019 r.

Informacja z rozstrzygnięcia 03.09.2019 r

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wykonanie przebudowy budynku internatu

ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce– Zadanie nr I

Ogłoszenie 24-07-2019

Załączniki:

 1. SIWZ przebudowa Internatu Zadanie I 24.07.2019 r
 2. Zał. Nr 1a do SIWZ OPZ z PRZEBUDOWY INTERNATU
 3. Zał. nr 1b do SIWZ OPZ z TERMOMOMODERNIZACJI INTERNATU
 4. Zał. Nr 2-9 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 08.08.2019 r.- Internat

Informacja unieważnienie postępowania 08.08.2019 r. - Internat

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce”
(Znak postępowania: ZP-5/11/2018)

Ogłoszenie 30-11-2018

informacja z otwarcia ofert 10.12.2018 Olej opałowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Załączniki:

 1. SIWZ - Dostawa oleju opałowego 30.11.2018r.
 2. Zał. Nr 1-7 do SIWZ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby dydaktyczne ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce”

Ogłoszenie 26-11-2018

Odpowiedź na pytanie 29-11-2018

- rozstrzygnięcie przetargu 04-12-2018

Załączniki:

 1. SIWZ - Dostawa ciągnika rolniczego 26.11.2018r.
 2. Zał. Nr 1-7 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Dostawa maszyn rolniczych na potrzeby dydaktyczne ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce”

Ogłoszenie 16-11-2018

Odpowiedź na pytanie 20-11-2018

- rozstrzygnięcie przetargu

Załączniki:

 1. SIWZ - Dostawa maszyn rolniczych 16.11.2018r.
 2. Zał. Nr 1-7 do SIWZ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa budynku OFICYNY - cz.III

Ogłoszenie 18-09-2018

informacja z otwarcia ofert 02.10.2018 Oficyna III

Informacja o rozstrzygnięciu Oficyna III - 10.10.2018

 

Załączniki:

 1. SIWZ - przebudowa OFICYNY
 2. Zał. Nr 1 do SIWZ OPZ OFICYNA
 3. Zał. Nr 2 -9 do SIWZ 18.09.2018r.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa budynku gospodarczego zwanego "GACÓWKĄ" położonego w Rudce na terenie ZSCKR im. K. Kluka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną.

OGŁOSZENIE 12-09-2018

Zmiana ogłoszenia Gacówka BZP 21.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - 27.09.2018 Gacówka

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - Gacówka - 24.10.2018r.

Załączniki:

 1. SIWZ - przebudowa Gacówka 12.09.2018r.
 2. Zmiana w SIWZ - Zmiana terminu Gacówka 21.09.2018 r.
 3. Zał. Nr 1 do SIWZ OPZ Gacówka 12.09.2018r.
 4. Zał. Nr 2 -9 do SIWZ 12.09.2018r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa budynku gospodarczego zwanego "GACÓWKĄ" położonego w Rudce na terenie ZSCKR im. K. Kluka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną.

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. SIWZ - przebudowa Gacówka 29.08.2018 r
 2. Zał. Nr 1 do SIWZ OPZ Gacówka
 3. Zał. Nr 2 -9 do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert 12.09.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

cooltext259076064795460

 

 

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15