MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

ZIELONA PRACOWNIA

test

Gospodarstwo szkolne ,,Zielona Pracownia'' zostało utworzone w celu praktycznego szkolenia uczniów w kwalifikacji R.03. – Prowadzenie produkcji rolniczej. Szkoła rolnicza z prawdziwego zdarzenia, jeśli ma profesjonalnie uczyć w zawodzie rolnika, musi dysponować własnym gospodarstwem.

 z3

W skład ,,Zielonej Pracowni'' wchodzą grunty orne o łącznym areale 18 ha, na których uprawiamy kukurydzę na ziarno i kiszonkę, pszenicę, mieszankę zbożową oraz użytki zielone. Wszystkie zabiegi związane z uprawą, pielęgnacją i zbiorem wykonywane są przez młodzież naszej szkoły pod fachowym okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach zajęć z eksploatacji maszyn i narzędzi rolniczych. Jak w każdym gospodarstwie rolnym, posiadamy budynki gospodarcze: oborę, chlewnię, gdzie prowadzona jest hodowla krzyżówek bydła mięsnego, trzody, a od niedawna owiec .

z2

Gospodarstwo szkolne ,, Zielona Pracownia'' wyposażone jest w maszyny i narzędzia rolnicze, których baza nieustanie jest wzbogacana, a dzięki którym możemy skuteczne kształcić fachowców w branży rolniczej.

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15